Wat is prestatiemanagement?

prestatiemanagement

Om een bedrijf succesvol te maken, is het belangrijk om opgestelde doelen binnen de gewenste tijd te halen. In veel gevallen zijn hiervoor prestatie indicatoren opgesteld (KPI’s) die een rode draad bieden om de prestaties te meten. Het is in dit geval van belang dat deze continu worden gemeten en hierop wordt bijgestuurd. Om dit op de juiste manier te doen wordt prestatiemanagement ingezet. 

Betekenis

Prestatiemanagement betekent alle activiteiten die ervoor zorgen dat doelen worden behaald en prestaties worden neergezet. Dit omvat alle activiteiten die in het bedrijf worden uitgevoerd. Per afdeling kan prestatiemanagement dus worden ingezet. 

Een prestatiemanager

Een prestatiemanager zorgt ervoor dat doelen continu worden gemonitord. Per doelstelling wordt de voortgang geanalyseerd, waarbij de prestatiemanager er is om bij te sturen wanneer nodig. De prestatiemanager is er daarnaast ook om het personeel te ontwikkelen en motiveren voor het werk. Dit wordt onder andere gedaan door trainingen, workshops en gesprekken. 

Scenario’s

Bij prestatiemanagement moet er continu gelet worden op scenario’s die zich voor kunnen doen. Alleen door middel van scenario planning, wordt er inzicht verkregen in de mogelijke invloeden op het bedrijf. Je kunt hiervoor ook een externe partij inschakelen die dit samen met het bedrijf uitstippelen. Ga bijvoorbeeld naar Future Consult om voorbereid te zijn op de toekomst en doelen te behalen. 

Motiveren

Om in te spelen op scenario’s en doelen, moet het personeel gemotiveerd zijn om ook daadwerkelijk deze doelen te halen. Een prestatiemanager kan hier invloed op uitoefenen en de productiviteit van werknemers verhogen.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*