Uitleg over GRC tool en meer

Bij Pepperflow is het heel simpel, wij geloven in het digitale (samen)werken. Wij willen ervoor zorgen dat een bedrijf zich beter kan realiseren door informatie over haar ambities en de uitvoering daarvan overzichtelijk en transparant te ontsluiten. De reden waarom Pepperflow dit doet is om mensen juist te helpen binnen de organisatie om hun dagelijks werk te verbinden met waar de organisatie voor staat. Zo kan men op een gemakkelijke en effectieve wijze samen werken.

Pepperflow werkt vanuit een duidelijke visie op planning & control en organiseren, met een scherp oog voor technologische ontwikkelingen en uiteraard wat de klant precies wilt. Vandaag wil ik ingaan op de GRC tool. GRC staat voor Governance, Riskmanagement en Compliance tool en dit is een hulpmiddel die gemeenten helpt beheersen bij interne processen. GRC bestaat dus uit 3 factoren en elke factor heeft weer zijn eigen functie.

  • Governance: de sturing, beheersing, verantwoording en monitoring van het beleid, procedures en maatregelen om de gemeente te kunnen laten functioneren in overeenstemming met haar doelstellingen
  • Riskmanagement: methoden, procedures en maatregelen gericht op het identificeren van risico’s, het nemen van beheersingsmaatregelen en het rapporteren over en monitoren van de risico’s en maatregelen die het bereiken van de organisatiedoelstelling in de weg staan.
  • Compliance: de mate waarin de gemeente  werkt in overeenstemming met de geldende normen en wet- en regelgeving.

Dit is kort gezegd waar de GRC tool voor staat en hoe elke factor werkt. De ondersteuning bestaat bijvoorbeeld uit registratie, voortgang en rapportage van verbeteracties. Uiteraard zijn hier ook meerdere vormen die hier aan te pas kunnen komen. Pepperflow helpt hier graag een handje bij. Wil jij meer weten over de GRC tool, P&C cyclus, ISMS software en overige onderwerpen, dan ben je hier aan het juiste adres. Om meer informatie te vinden over dit onderwerp kan je naar deze website gaan: https://www.pepperflow.nl/