De NTA 8800 methode voor energieprestatie

Bij het bepalen van de energieprestatie bij een gebouw werden voorheen methodes als NEN 7120, ISSO 75.3 en Voorschrift gebruikt. Tegenwoordig gaat dat met de nieuwe NTA 8800 rekenmethode. Deze methode wordt gebruikt voor bestaande gebouwen, woningbouw als utiliteitsbouw en nieuwbouw. De nieuwe methode houdt rekening met nieuwe Europese normen en vervangt dus EPC en EI indicatoren. 

De NTA 8800 heeft geen eisen voor de energieprestatie, maar is slechts een methode om vast te stellen of er aan de eisen voldaan wordt die bijvoorbeeld in de wet staan. Vanuit Europa zijn er bijvoorbeeld nieuwe richtlijnen opgesteld waaraan gebouwen zich moeten voldoen. Belangrijke nieuwe eisen zijn de BENG eisen die in januari 2020 van kracht gaan. Door middel van deze methode zullen de Europese regels beter aansluiten op de Nederlandse regels. 

Deze nieuwe methode voor energieprestatie is door het ministerie BZK ontwikkeld door de programmaraad. In deze raad zijn adviseurs, bouwsector, gemeenten, woningcorporaties, vastgoedeigenaren en nog veel meer vertegenwoordigd. De nieuwe NTA 8800 is kosteloos beschikbaar. Niet iedereen zal de rekenmethode kunnen uitvoeren, dus professionals zijn nog steeds enorm belangrijk om uiteindelijk de energieprestatie van jouw pand vast te stellen. 


Het is dus goed om een professional naar jouw situatie te kijken. Wellicht dat er ook iets voor jouw bedrijfspand is veranderd aan de hand van de nieuwe NTA 8800. Dit kan in kaart gebracht worden zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Je kunt vrijblijvend contact opnemen met Energielabelvooruwbedrijf om dit in kaart te brengen. Zij zijn zo’n professional als het gaat om jouw energielabel (de naam zegt het al).