3 manieren om het Groninger gasprobleem aan te pakken

Gas

Het Groninger gasprobleem. Vrijwel iedereen in Nederland heeft er het fijne van gehoord. In het nieuws. Op social media. Van bekenden. Door jarenlange gaswinning door de NAM is er bodemdaling opgetreden. Daarmee is ook het risico op schade toegenomen. Hele bouwwerken gaan kapot. Gelukkig is ook de overheid daarvan op de hoogte. Naast het afhandelen van de vele schademeldingen door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen, worden er nog meer maatregelen getroffen. We behandelen ze in deze blog.

1. Afbouwen gaswinning

De makkelijkste manier om de bodemdaling in Groningen een halt toe te roepen, is door de huidige gaswinning per direct te stoppen. Dit is om verschillende redenen echter niet mogelijk. Afhankelijkheid. Economie. De gaswinning moet dus langzaam maar zeker afgebouwd worden. Dit zou – op laste van de overheid – tot 2030 gaan duren. Dit is onderhand teruggeschaald naar 2022. Industriële grootverbruikers hebben sinds 2018 de tijd om zich hierop voor te bereiden.

2. Op zoek naar alternatieven

De gaswinning in Groningen wordt – zoals hierboven al gemeld – tot en met 2022 langzaam afgebouwd. Dit biedt de overheid de tijd en ruimte om tot alternatieven te komen. Hiermee gaan flinke obstakels gemoeid. Zo wil het kabinet niet aan het winnen van schaliegas beginnen. Tevens staat de levering van gas vanuit Rusland en Noorwegen onder grote druk. Zowel op grond van geopolitiek als beschikbaarheid. Een andere mogelijkheid is het importeren van het zogenoemde vloeibare aardgas.

3. Kwaliteitsconversie

Een andere mogelijkheid om Nederland van voldoende aardgas te voorzien, is door naar kwaliteitsconversie te kijken. Er is namelijk ontzettend veel vraag naar laagcalorisch gas en dat zal er de komende tijd ook zeker blijven. Door kwaliteitsconversie toe te passen, wordt dit type gas uit meerdere componenten vervaardigd. Allereerst kunnen gasstromen met elkaar gemengd worden. Daarnaast is het ook mogelijk om hoogcalorisch gas met stikstof te injecteren. Dit wordt ook wel ‘afwobben’ genoemd. Voor deze tactieken wordt een fabriek in Zuidbroek opgezet.

Met man en macht werkt de overheid aan een oplossing van het aardgasprobleem in Groningen. Hierbij moeten echter ook de belangen van de rest van Nederland in ogenschouw worden genomen. De volgende maatregelen zijn hiervoor ontwikkeld:

  • De gaswinning wordt in 2022 stopgezet;
  • Alternatieven in de vorm van import worden uitgedacht;
  • Kwaliteitsconversies voor het vervaardigen van laagcalorisch gas worden toegepast.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*